شماره تماس :02188044836
کارمزد سبدگردان الماس

پارامترهای عملکردی

  • 1 متوسط بازدهی سبد ها در سال 1397 به طور متوسط بیش از 150% بوده است.
  • 2 بازدهی خارق‌العاده بیش از 1200% از یک سهم.
  • 3 بازدهی تک سبد به میزان 4400% به مدت دو سال.

سایر موارد مهم

  • حداقل مبلغ آورده مشتریان سبد 1 میلیارد تومان می‌باشد.
  • امکان برداشت وجه در طول مدت قرارداد توسط مشتری امکان‌پذیر بوده که طی متمم قرارداد صورت می‌پذیرد. البته مشروط بر اینکه از حداقل مجاز آورده کمتر نشود.
کارمزد سبدگردان (سالیانه)
کارمزد ثابت کارمزد متغیر
کارمزد ثابت برای مبالغ بالای 10میلیارد ریال 1% بازده زیر 20% صفر
 بازده بالای 20% 20%

عضویت در سبدگردانی الماس

برای مشاهده و بهره مندی از خدمات الماس می توانید ثبت نام نمایید .