شماره تماس :02188044836

منابع و اوراق بهادار تحت مدیریت

انواع اوراق بهادار یا دارایی‌های سرمایه‌ای که سبدگردان در صورت صرفه و صلاح مشتریان و تطابق با اهداف، اصول و محدودیت‌های مربوط به هر مشتری، در سبدهای اختصاصی تحت مدیریت قرار خواهد داد عبارتند از:

کلیه اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس ها و بازارهای خارج از بورس

انواع گواهی‌های سپرده بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

انواع اوراق مشارکت

اوراق صکوک

اوراق بهادار رهنی

سایر اوراقی که مجوز انتشار آن از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت شده است

سبدگردان الماس

مدیریت منابع و اوراق بهادار

عملیات مدیریت پرتفوی با استفاده از روش های رایج ارزش گذاری و تحلیل بازارهای مالی معتبر به انجام می رسد. مبنای تحلیل روش بنیادی بوده و تمام عملیات سبدگردانی بر اساس تحلیل بنیادی به انجام میرسد.


از تحلیل تکنیکال نیز به عنوان روش ضمنی تحلیل روند قیمتها و شاخصها، با هدف بدست آوردن جو و هیجان بازار در هر یک از سهام ها و صنایع استفاده خواهد شد.


روش‌های ارزشگذاری و تحلیل اوراق بهادار قابل بکارگیری شامل مدلهای مبتنی بر تنزیل جریانات نقدی(DDM)، مدلهای مبتنی بر جریان نقدی آزاد (FCF)، توجه به ارزش جایگزینی و استفاده از روشهای P/E بر اساس EPS کارشناسی می باشد.عضویت در سبدگردانی الماس

برای مشاهده و بهره مندی از خدمات الماس می توانید ثبت نام نمایید .