واگذاری 1698 ریال سهم دولتی در سال جاری

دسته بندی سرمایه گذاری

بالغ بر 1698 میلیارد ریال سهم دولتی از ابتدای امسال تاکنون در بورس، فرابورس و نیز از طریق مزایده فروخته شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)؛ از ابتدای امسال تا نیمه شهریورماه بالغ بر یک هزار و 698میلیارد ریال سهم دولتی توسط سازمان خصوصی سازی واگذار شده که از این میزان، 1620میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار، 64میلیارد ریال در فرابورس ایران و 14 میلیارد ریال از طریق مزایده به فروش رسیده است.

همچنین از یک هزار و 698 میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده در این مدت، 1550 میلیارد ریال به صورت بلوکی، 75میلیارد ریال به صورت تدریجی و 73 میلیارد ریال به صورت ترجیحی واگذار شده است.

افزون بر این؛ از این میزان واگذاری، 1575میلیارد ریال مربوط به شرکتهای گروه یک ماده دو قانون اصل 44 و 122میلیارد ریال مربوط به شرکتهای گروه دو ماده 2 این قانون بوده است.


آدرس اصلی خبر لینک منبع اصلی